Strony zapleczowe

Strony związane z hasłem 'przekładnie walcowe':

Sortuj po:

 • Motoreduktor »

  Amperomierze laboratoryjne mają 2—4 zakresy pomiarowe. Stosuje się przy tym sekcjonowanie uzwojenia cewki łącząc sekcje szeregowo bądź też szeregowo, szeregowo-równolegle i równolegle . W niektórych miernikach, jak na przykład w budowanej w Polsce walizce montażowej, stosuje się wbudowane przekładniki pomiarowe prądu zmiennego.
  W woltomierzach stosuje się zarówno sekcjonowanie cewek, jak i zwykle dodawanie oporników szeregowych. Z pierwszego sposobu korzysta się wówczas, gdy obok zakresów niskonapięciowych (30—75 V) występują zakresy na wyższe napięcia (450—600 V).
  Chcąc zróżniczkować ostatnie wyrażenie należy wziąć pod uwagę, że prąd I jest wymuszony przez obwód kontrolowany (zmiany oporności amperomierza nie mają wpływu, praktycznie biorąc, na wartość tego prądu). Indukcyjność L cewki zmienia się natomiast w zależności od położenia organu ruchomego. Zwiększa się ona w miarę wciągania rdzenia w głąb cewki, a więc w miarę zwiększania się odchylenia organu ruchomego. W czasie dt organ ruchomy zmienił położenie, zmieniła się więc i indukcyjność cewki.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory »

  Obecnie stosuje się raczej przetworniki innej konstrukcji, nie wykazujące opisanych wyżej niedogodności. Przetworniki takie zbudowane są z dwu przewodów przyspawanych lub przylutowanych do grzejnika. W procesie spawania lub lutowania zdarza się, że termoelektrody zostają nieco rozsunięte. W takich przypadkach spadek napięcia występujący między elektrodami przy przepływie prądu mierzonego przez grzejnik powoduje w przypadku pomiarów prądu stałego uchyby wskazań, dodatnie lub ujemne w zależności od kierunku przepływu prądu. Unika się tej wady mocując do grzejnika tylko jedną termoelektrodę. Konstrukcja taka ułatwia oprócz tego wykonanie przetwornika.
  Stosowane jest również całkowite galwaniczne oddzielenie termoelementu od grzejnika (przetwornik pośredni). Spoina termoelementu oraz część grzejnika wtopione są w szklaną perełkę . Niekiedy owija się grzejnik dokoła szklanej rurki, w środku której umieszczone są termo elektrody . Oddzielenie galwaniczne obwodu termoelementu od grzejnika umożliwia zastosowanie stosu termoelektrycznego w postaci kilku szeregowo połączonych termoelementów. Zwiększa się przez to siła termoelektryczna, a więc i prąd w ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie lenze »

  Wyznaczenie pojemności C jest trudne i nie można go dokonać bez otwierania przyrządu. Łatwo natomiast można wyznaczyć pojemność wejściową przyrządu jako woltomierza, to znaczy sumę pojemności C i C, mierząc prądy pobierane przez przyrząd przy różnych częstotliwościach. Znajomość pojemności wejściowej umożliwia ocenę przydatności miernika uniwersalnego do pomiarów napięcia przy większych częstotliwościach. W dobrze skonstruowanych przyrządach pojemność wejściowa wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu pikofaradów na zakresie 600 V.
  Małe pojemności montażowe można uzyskać prawidłowo prowadząc przewody, odpowiednio ustawiając oporniki masowe, a w przypadkach specjalnych — unikając przełączników. Bardzo dobre wyniki daje zastosowanie tzw. schematów drukowanych.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przełożenie przekładni »

  Mierniki o ruchomym magnesie mają tłumienie powietrzne lub magnetyczne. W przypadku tłumienia magnetycznego magnes ruchomy zostaje osłonięty przez ekran z blachy miedzianej . Prądy indukowane w ekranie przez obracający się magnes skutecznie tłumią wahania organu ruchomego.
  Podziałka mierników o ruchomym magnesie zbliżona jest do równomiernej. Zmieniając położenie magnesu nieruchomego względem cewek można uzyskać zagęszczenie kresek działkowych przy początku lub przy końcu podziałki.
  Przyjmowano dotychczas, że strumień oraz masa magnetyczna magnesów ruchomego i nieruchomego mają wartość stałą. W rzeczywistości jednak oba magnesy znajdują się w polu magnetycznym wywołanym przez prąd mierzony i ich punkt pracy zmienia swoje położenie w zależności od tego prądu. Stąd też gdy zmienia się kierunek przepływu prądu, zmianie ulega nie tylko kierunek wskazań, ale i w pewnym, niewielkim zresztą stopniu, również i wskazana wartość. Wartość wskazana przez miernik zależy również od tego, czy prąd mierzony zwiększa się, czy też zmniejsza.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor dobór »

  Prostowniki elektromechaniczne podobnie jak i prostowniki stykowe stosuje się w układach pomiarowych wyposażonych w ustroje magnetoelektryczne. Istotną cechą tych układów jest czułość na fazę.
  Gdyby w układzie amperomierza zastosowano zamiast prostownika wibracyjnego prostownik wirujący, wówczas kąt cp oznaczałby kąt obrotu tarczy względem położenia, przy którym występuje największe wskazanie miernika. Kąt obrotu tarczy, jak już o tym wspomniano, odczytuje się na podziałce.
  Sposób pomiaru wektoromierzem objaśnimy na przykładzie pomiaru składowych spadku napięcia na odbiorniku. Jeden z układów pomiarowych wektoromierza jest włączony szeregowo z odbiornikiem (amperomierz), drugi zaś równolegle (woltomierz). Zaciski R, S, T są zaciskami uzwojenia pierwotnego przesuwnika fazowego umieszczonego w obudowie wektoromierza. Opornik nastawczy R służy do nastawiania prądu pobieranego przez odbiornik.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie ślimakowe »

  W 1819 r. Oersted zauważył, że przepływający przez przewód prąd stały odchyla igłę kompasu. W kilka lat po odkryciu Oersteda zbudowano pierwszy miernik o ruchomym magnesie, jak go wtedy nazywano, galwanoskop. Przewód elektryczny zastąpiono w tym przyrządzie wielozwojową cewką uzyskując w ten sposób większe natężenie pola. Magnes ruchomy przyrządu jest skierowany w stanie spoczynku zgodnie z kierunkiem składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego. Przepływający przez cewkę prąd wytwarza własne pole magnetyczne o kierunku prostopadłym do kierunku składowej poziomej pola ziemskiego. Magnes ruchomy ustawia się w kierunku pola wypadkowego.
  Miernik Ayrtona, prosty w konstrukcji, bardzo tani i znoszący dobrze większe przeciążenia, miał jednak poważne wady: niewielką czułość i dużą wrażliwość na działanie obcych pól magnetycznych. Dlatego też produkowane przez Westona od 1888 r. mierniki magnetoelektryczne o ruchomej cewce z łatwością wyrugowały z rynku przyrządy Ayrtona. Pozostały one w użyciu jedynie jako amperomierze do tablic samochodowych, ponieważ wady ich nie miały tu znaczenia, a decydowała cena i wytrzymałość.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory Motovario »

  Siła wciągająca rdzeń do cewki zależy od energii pobranej przez miernik, a więc i od prądu w cewce. Siła powstrzymująca rdzeń (siła naciągu sprężyny) zależy natomiast od drogi przebytej przez rdzeń wraz z przymocowaną wskazówką. Odchylenie wskazówki od położenia spoczynkowego (1 = 0) jest zatem miarą prądu. Miernik może służyć za amperomierz.
  Na podstawie opisanej zasady można zbudować dwa odmienne rodzaje ustrojów — ustroje jednordzeniowe i ustroje wielordzeniowe.
  W przypadku ustrojów jedno rdzeniowych ma się najczęściej do czynienia z rdzeniami o kształcie zbliżonym do krążka, osadzonymi mimo-środowo na osi. Pole magnetyczne płaskiej cewki wciągając rdzeń obraca go dookoła osi.
  Odmianą ustroju jedno rdzeniowego jest ustrój o pochylonej cewce . Cewka pochylona jest o 45° względem osi organu ruchomego. W środku cewki znajduje się ruchomy rdzeń w kształcie krążka. Rdzeń, osadzony centrycznie na osi, pochylony jest względem niej również o 45°.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »