Strony zapleczowe

Automatyka Podkategoria: Automatyka

Sortuj po:

1 · 2 · następna strona »
 • Archimedes - dystrybutor podzespołów do maszyn i urządzeń przemysłowych »

  Głównym profilem działalności firmy jest dystrybucja szerokiej palety wysokiej jakości elementów do maszyn i urządzeń przemysłowych dostarczanych przez producentów cenionych na rynku krajowym, europejskim jak również światowym.
  W ofercie firmy znajdują się między innymi motoreduktory, silniki wibracyjne i wibroizolatory, akcesoria do budowy przenośników, napinacze, profile aluminiowe, elementy przeniesienia napędu w tym sprzęgła bezluzowe, taśmy transportowe i transportery.
  Rzetelnie rozwijany system logistyczny oraz wiedza techniczna przedstawicieli handlowych skutkuje cotygodniowym systemem dostaw z krajów europejskich oraz comiesięcznym systemem dostaw od producentów spoza Europy. W powiązaniu z należycie zaopatrzonym magazynem gwarantuje on maksymalnie krótkie terminy dostaw.
  Firma zapewnia konsulting. Świadczy również usługi na bazie kompleksowo wyposażonego warsztatu.

  Data dodania: 28 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów przemysłowych »

  Strona opolskiej firmy MET-LAN - dostawcy urządzeń, części, serwisu i szkoleń dla przemysłu. Firma zajmuje się procesami: zgrzewania liniowego, doczołowego i punktowego, spawania robotem przemysłowym, zrobotyzowanego nakładania mas uszczelniających, kontroli wizyjnej i wielu innych. W ofercie m.in.: sprzedaż, programowanie, serwis robotów spawalniczych, programowanie sterowników przemysłowych, montaż szaf sterowniczych, montaż i serwis układów pneumatyki, szkolenia z zakresu programowania robotów przemysłowych.

  Data dodania: 07 04 2011 · szczegóły wpisu »
 • Producent siłowników »

  Producent siłowników oraz czołowy dystrybutor pneumatyki przemysłowej i siłowej poleca :
  1. Posiadające zbrojenie węże zbrojone. Zróżnicowane węże zbrojone o dużej elastyczności. Węże zbrojone wykonane z pcv i specjalnej gumy.
  2. Sprawdzające się w ciężkich warunkach węże do paliw. Tłoczne węże do paliw takich jak ropa, benzyna itd. Węże do paliw są odporne na działania smarów, olejów itp.
  3. Niezawodne kompresory używane. Kompresory używane wraz z przetwornicą częstotliwości o zmieniającej się wydajności. Kompresory używane na które dajemy gwarancję.

  Data dodania: 18 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Opisy elektryczne »

  Moment napędowy, a więc i odchylenie organu ruchomego ustroju elektromagnetycznego zależy od indukcji w rdzeniach. Zwiększenie indukcji jest równoznaczne ze zwiększeniem strumienia ustroju, a tym samym — jego energii magnetycznej. Im większa jest energia magnetyczna, tym większa jest energia zużyta na odchylenie organu ruchomego i tym większy jest moment napędowy.
  Im węższa jest pętla histerezy, tym mniejszy jest uchyb. Spośród stosowanych w technice materiałów magnetycznie miękkich największe pętle mają stopy żelaza z niklem, lub żelaza z niklem i kobaltem znane pod nazwami permaloj i mumetal . Z tych materiałów wykonuje się rdzenie laboratoryjnych przyrządów elektromagnetycznych.
  Uchyby z histerezy zależą nie tylko od materiału, z jakiego wykonane są rdzenie, ale od konstrukcji ustroju i od stanu magnetycznego rdzeni.
  Ustroje jednordzeniowe wykazują uchyby z histerezy mniejsze niż ustroje wielordzeniowe. Części stalowe, znajdujące się w polu magnetycznym cewki ustroju, działają jako rdzeń dodatkowy i na ogół powodują zwiększenie uchybu.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybutor falowników »

  Boczniki zewnętrzne niewymienne oznaczone są numerem fabrycznym miernika, do którego należą. Uchyby graniczne odnoszą się do miernika wraz z bocznikiem niewymiennym.
  Boczniki zewnętrzne wymienne dzielą się na trzy klasy. Największe dopuszczalne (graniczne) uchyby względne tych boczników wynoszą odpowiednio: ±0,1; ±0,2 oraz ± 0,5%.
  Przy pomiarach uchyb bocznika dodaje się do uchybu miernika z zachowaniem znaku.
  Uchyby graniczne boczników obowiązują w każdej temperaturze otoczenia w zakresie 10—30 °C, przy dowolnym obciążeniu, nie większym jednak niż znamionowe.
  Boczniki zewnętrzne wykonuje się na ustalone spadki napięcia: w Polsce — 60 mV, w Związku Radzieckim — 45 i 75 mV (znormalizowane). Projekt zaleceń międzynarodowych przewiduje następujące wartości spadku napięcia: 30 — 45 — 50 — 60 — 75 — 100 — 150 — 300 mV.
  Prąd pobierany przez ustroje (prąd płynący przez uzwojenie ustroju przy największym odchyleniu organu ruchomego) dostosowane do boczników zewnętrznych wynosi zwykle 10—30 mA.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników LG »

  Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego omomierze szeregowe są korzystniejsze przy pomiarze dużych oporności. Powodem tym jest mniejsza wrażliwość omomierza przy końcu podziałki (duża oporność) na zmiany normalnych warunków pomiaru i wpływy obcych pól magnetycznych.
  Zmianę normalnych warunków pomiaru, np. zmianę temperatury otoczenia, zmniejszenie się siły elektromotorycznej ogniwa w. czasie
  pomiaru oraz wpływ obcych pól magnetycznych, określa stosunek a nie stosunek Można to łatwo wyjaśnić na przykładzie obcego pola magnetycznego zmieniającego indukcję w szczelinie. Przy niezmienionym prądzie ustroju ulega wtedy zmianie odchylenie organu ruchomego (wskazanie omomierza).

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Instrukcje do falowników »

  Uchyb temperaturowy jest ujemny (prąd i maleje wraz z podwyższaniem temperatury), a wartość jego jest dużo mniejsza niż wartość dopuszczalna dla amperomierzy klasy 0,2.
  Otrzymany wynik ilustruje bardzo dobrze różnicę między wynikami otrzymanymi metodą obliczania uchybów poprzez obliczanie przyrostów oraz metodą różniczkowania. Różnica jest tym mniejsza, im mniejsze są przyrosty.
  Zaletą układu Swinburne'a jest to, że ponad 12% energii otrzymanej przez układ z obwodu kontrolowanego doprowadzane jest do ustroju. W układzie Campbella ustrój otrzymuje tylko 6,66% energii.
  Im większa jest energia zużywana przez ustrój, tym większe są: moment napędowy oraz współczynnik jakości.
  Ostatnio prowadzi się również próby zmniejszania uchybu amperomierzy z bocznikami za pomocą termistorów — oporników półprzewodnikowych o bardzo dużym ujemnym współczynniku temperaturowym oporności. Przy podwyższeniu temperatury liczba wolnych elektronów w półprzewodniku zwiększa się i oporność półprzewodnika maleje. Współczynnik temperaturowy oporności półprzewodnika ma znak ujemny.
  Układ Hoffmana jest bardzo korzystny, ponieważ w miernikach klasy 0,2 umożliwia wykorzystanie przeszło 60% energii w ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Vacon NXP falownik »

  Omomierze szeregowe zasila się zwykle z suchych ogniw umieszczonych wewnątrz obudowy miernika . Siła elektromotoryczna ogniwa suchego maleje z upływem czasu. Zmniejszenie się siły elektromotorycznej, jak to łatwo udowodnić, prowadzi do zmniejszenia się odchyleń miernika. Miernik wskazuje wówczas zbyt duże wartości mierzonej oporności, ma uchyb dodatni. Uchyby bezwzględne, wynikające ze zmiany siły elektromotorycznej źródła prądu, są tym większe, im większa jest oporność mierzona, a to ze względu na zagęszczającą się podziałkę. Korekcja uchybu jest możliwa przez odpowiednie zwiększenie odchyleń miernika.
  Dla korekcji omomierz zaopatruje się zwykle w bocznik magnetyczny . Bocznik ten wykonany z blachy stalowej można zbliżać i oddalać od magnesu za pomocą pokrętła umieszczonego na obudowie i zmieniać w ten sposób indukcję w szczelinie. Odchylenie organu ruchomego ustroju magnetoelektrycznego zależne jest od indukcji w szczelinie. Przez zmianę wartości indukcji uzyskać właściwe odchylenie, mimo że zmniejszenie siły elektromotorycznej ogniwa spowodowało zmniejszenie się prądu w ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor »

  Amperomierze laboratoryjne mają 2—4 zakresy pomiarowe. Stosuje się przy tym sekcjonowanie uzwojenia cewki łącząc sekcje szeregowo bądź też szeregowo, szeregowo-równolegle i równolegle . W niektórych miernikach, jak na przykład w budowanej w Polsce walizce montażowej, stosuje się wbudowane przekładniki pomiarowe prądu zmiennego.
  W woltomierzach stosuje się zarówno sekcjonowanie cewek, jak i zwykle dodawanie oporników szeregowych. Z pierwszego sposobu korzysta się wówczas, gdy obok zakresów niskonapięciowych (30—75 V) występują zakresy na wyższe napięcia (450—600 V).
  Chcąc zróżniczkować ostatnie wyrażenie należy wziąć pod uwagę, że prąd I jest wymuszony przez obwód kontrolowany (zmiany oporności amperomierza nie mają wpływu, praktycznie biorąc, na wartość tego prądu). Indukcyjność L cewki zmienia się natomiast w zależności od położenia organu ruchomego. Zwiększa się ona w miarę wciągania rdzenia w głąb cewki, a więc w miarę zwiększania się odchylenia organu ruchomego. W czasie dt organ ruchomy zmienił położenie, zmieniła się więc i indukcyjność cewki.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z falownikami »

  Przewody używane do wyrobu grzejników powinny mieć możliwie dużą oporność właściwą, gdyż umożliwia to stosowanie większych przekrojów i zwiększa trwałość grzejnika. Przewody powinny być oprócz tego odporne na działanie wysokiej temperatury, gdyż jest to konieczny warunek zapewnienia miernikowi dostatecznej przeciążalności.
  Przy pomiarach prądów bardzo wielkich częstotliwości korzystne jest stosowanie przewodów nie zawierających materiałów ferromagnetycznych — żelaza i niklu. Wzrost oporności materiałów ferromagnetycznych przy wielkich częstotliwościach powoduje duże uchyby mierników wzorcowanych prądem stałym lub prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz.
  Na grzejniki stosuje się konstantan, nichrom (chromonikielinę), platynę, platynorod, platyno-złoto-pallad i wolfram.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory »

  Obecnie stosuje się raczej przetworniki innej konstrukcji, nie wykazujące opisanych wyżej niedogodności. Przetworniki takie zbudowane są z dwu przewodów przyspawanych lub przylutowanych do grzejnika. W procesie spawania lub lutowania zdarza się, że termoelektrody zostają nieco rozsunięte. W takich przypadkach spadek napięcia występujący między elektrodami przy przepływie prądu mierzonego przez grzejnik powoduje w przypadku pomiarów prądu stałego uchyby wskazań, dodatnie lub ujemne w zależności od kierunku przepływu prądu. Unika się tej wady mocując do grzejnika tylko jedną termoelektrodę. Konstrukcja taka ułatwia oprócz tego wykonanie przetwornika.
  Stosowane jest również całkowite galwaniczne oddzielenie termoelementu od grzejnika (przetwornik pośredni). Spoina termoelementu oraz część grzejnika wtopione są w szklaną perełkę . Niekiedy owija się grzejnik dokoła szklanej rurki, w środku której umieszczone są termo elektrody . Oddzielenie galwaniczne obwodu termoelementu od grzejnika umożliwia zastosowanie stosu termoelektrycznego w postaci kilku szeregowo połączonych termoelementów. Zwiększa się przez to siła termoelektryczna, a więc i prąd w ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • ABC o falownikach »

  Najprostszym miernikiem magnetoelektrycznym jest amperomierz bezpośredni, to znaczy taki, w którym cały mierzony prąd płynie przez uzwojenie organu ruchomego. Amperomierz bezpośredni nie ma układu pomiarowego, ma jedynie ustrój pomiarowy.
  Gęstość prądu w sprężynie, dopuszczalna ze względu na nagrzewanie, jest niewielka. Zwiększenie przekroju sprężyny w celu zwiększenia prądu w cewce jest niecelowe, gdyż stała sprężyny zwiększa się szybciej niż jej przekrój. Aby więc zachować przy zwiększonym prądzie znamionowym niezmienione odchylenie organu ruchomego, należy zwiększyć liczbę zwojów, co wywołuje zwiększenie ciężaru cewki ruchomej i pogorszenie jakości mechanicznej ustroju.
  Z tego powodu największy prąd znamionowy amperomierzy bezpośrednich nie przekracza 0,5 A. Najmniejszy prąd znamionowy wynosi 10 uA. Do pomiaru jeszcze mniejszych prądów używa się galwanometrów.
  Amperomierze wyskalowane w mikroamperach i miliamperach nazywają się również mikroamperomierzami lub miliamperomierzami.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sterowanie karuzeli »

  W woltomierzach i amperomierzach z bocznikami (miliwoltomierzach) w miarę podwyższania się temperatury otoczenia zwiększa się oporność cewek nawiniętych przewodem miedzianym — wywołuje to ujemny uchyb temperaturowy. Uchyb można skorygować dobierając odpowiednio stosunek oporności cewek do oporności oporników szeregowych wykonanych z manganinu. Stosunek oporności należy dobrać tak, aby bezwzględna wartość uchybów ze wzrostu oporności cewek równała się bezwzględnej wartości uchybu ustroju.
  Wpływ obcych pól magnetycznych stałych na mierniki o ruchomym magnesie jest bardzo duży; uchyby wynoszą 5, a nawet 10% przy natężeniu pola obcego wynoszącym 5 Oe, mierniki o ruchomym magnesie powinny więc być starannie ekranowane.
  Wpływ temp. i obcych pól magnetycznych na wskazania
  Obecność ekranu powiększa jednak rozbieżności wskazań przy prądzie wzrastającym i malejącym oraz zależność wskazań od kierunku prądu. Tłumaczy się to histerezą stalowego ekranu magnetycznego magnesowanego przez cewki ustroju. Uchyby z histerezy są szczególnie wyraźne po przeciążeniu ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja obrotów silnika »

  Liczba układów pomiarowych przeznaczonych do pracy z logometrami magnetoelektrycznymi jest bardzo duża. Jedne z tych układów używane są do pomiarów w obwodach prądu stałego, inne zaś, wyposażone w prostowniki, używane są do pomiarów zmiennoprądowych. Ograniczymy się tutaj jedynie do podania kilku typowych przykładów.
  Jednym z częściej spotykanych jest układ stosowany w omomierzach induktorowych . Omomierze induktorowe przeznaczone są do pomiaru oporności izolacji urządzeń, aparatów, maszyn i instalacji elektrycznych. Oporności mierzone za pomocą tych przyrządów są rzędu megaomów i dlatego też spotkać się można z nazwą megaomomierze.
  Oporność mierzona Rx włączona jest szeregowo z opornikiem R i z jedną cewką ustroju. Szeregowo z drugą cewką włączony jest opornik Rp. Źródłem prądu jest prądnica prądu stałego, napędzana ręcznie za pomocą korby, czyli tzw. induktor.
  Omomierz ten musi więc mieć ustrój o nieskończenie wielkim zakresie wskazań.
  Omomierze induktorowe buduje się również i na napięcie wyższe. W Związku Radzieckim produkuje się omomierze induktorowe o 3 zakresach pomiaru: 0 — 100 — 1000— 10 000 MQ i napięciu 2,5 kV.
  Prąd w cewce włączonej szeregowo z opornikiem nie zależy od częstotliwości. Prąd w cewce drugiej zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości. Kąt odchylenia organu ruchomego zależy więc od częstotliwości. Podziałka miernika może być wyskalowana w hercach.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie lenze »

  Wyznaczenie pojemności C jest trudne i nie można go dokonać bez otwierania przyrządu. Łatwo natomiast można wyznaczyć pojemność wejściową przyrządu jako woltomierza, to znaczy sumę pojemności C i C, mierząc prądy pobierane przez przyrząd przy różnych częstotliwościach. Znajomość pojemności wejściowej umożliwia ocenę przydatności miernika uniwersalnego do pomiarów napięcia przy większych częstotliwościach. W dobrze skonstruowanych przyrządach pojemność wejściowa wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu pikofaradów na zakresie 600 V.
  Małe pojemności montażowe można uzyskać prawidłowo prowadząc przewody, odpowiednio ustawiając oporniki masowe, a w przypadkach specjalnych — unikając przełączników. Bardzo dobre wyniki daje zastosowanie tzw. schematów drukowanych.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przełożenie przekładni »

  Mierniki o ruchomym magnesie mają tłumienie powietrzne lub magnetyczne. W przypadku tłumienia magnetycznego magnes ruchomy zostaje osłonięty przez ekran z blachy miedzianej . Prądy indukowane w ekranie przez obracający się magnes skutecznie tłumią wahania organu ruchomego.
  Podziałka mierników o ruchomym magnesie zbliżona jest do równomiernej. Zmieniając położenie magnesu nieruchomego względem cewek można uzyskać zagęszczenie kresek działkowych przy początku lub przy końcu podziałki.
  Przyjmowano dotychczas, że strumień oraz masa magnetyczna magnesów ruchomego i nieruchomego mają wartość stałą. W rzeczywistości jednak oba magnesy znajdują się w polu magnetycznym wywołanym przez prąd mierzony i ich punkt pracy zmienia swoje położenie w zależności od tego prądu. Stąd też gdy zmienia się kierunek przepływu prądu, zmianie ulega nie tylko kierunek wskazań, ale i w pewnym, niewielkim zresztą stopniu, również i wskazana wartość. Wartość wskazana przez miernik zależy również od tego, czy prąd mierzony zwiększa się, czy też zmniejsza.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Zakład mechaniczny - Lewtech »

  Nie ma co specjalnie ukrywać, ze odkurzacze przemysłowe to taki rodzaj fachowych urządzeń, za pomocą których można w bardzo prosty sposób pozbyć się niechcianych elementów z nawierzchni czy parkietu. Wszystko zależy tu rzecz jasna od dokładnie sprecyzowanej sytuacji, jaka w danym momencie ma możliwość wystąpić. W każdym bądź razie remonty urządzeń przemysłowych zdarzają się jedynie wtedy, gdy odpowiednie urządzenie nie nadaje się już do użytku.

  Data dodania: 18 02 2014 · szczegóły wpisu »
 • MOTON filtry sprężonego powietrza »

  Działamy w specjalności już od wielu lat i przez ten okres, udało nam się zyskać zaufanie wielu Klientów. W naszej ofercie odnajdą Państwo wszelkie korzystne dodatki i sprzęty, które przydadzą się przy filtracji wszelakiego typu cieszy, ale dodatkowo powietrza. Oferowane przez nas rozwiązania są z pewnością najlepsze na rynku, w następstwie tego też rozweselamy się wielkim zaciekawieniem. Moton proponuje rozległy zakres usług i przystępność filtrów, a są to tylko niektóre z naszych atutów. Od lat stawiamy na pełen profesjonalizm i poszczególne podejście do każdego Klienta. Inwitujemy na naszą stronę internetową już dzisiaj, opublikowane tam informacje, pomogą dokonać właściwego wyboru:

  Data dodania: 26 06 2013 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Woltomierze prostownikowe budowane są na napięcia znamionowe od 1 V wzwyż. Ze względu na niekorzystny stosunek oporności układu prostownikowego do oporności opornika manganinowego woltomierze o zakresach niższych niż 20 V mają podziałkę bardzo nierównomierną.
  Dzieląc opornik na sekcje można otrzymać woltomierz wielozakresowy. Najmniejszy zakres takiego woltomierza wynosi ok. 35 V. Stosując zakresy mniejsze należy dla każdego zakresu wykreślić osobną podziałkę ze względu na różnicę kształtu charakterystyk statycznych .
  Aby uzyskać pokrywanie się podziałki przy zakresach pomiarowych mniejszych niż 35 V, stosuje się bocznikowanie układu prostownikowego . Ustrój wraz z prostownikami i opornikiem szeregowym pracuje wówczas jak miliwoltomierz. Ponieważ spadek napięcia na boczniku jest niewielki, podziałka takich mierników jest bardzo zagęszczona na początku.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki »

  Zmniejszenie uchybu temperaturowego za pomocą opornika szeregowego stosuje się w amperomierzach klasy 2,5; 1,5; 1 i 0,5. W amperomierzach klasy 0,2 zastosowanie opornika szeregowego zwiększyłoby oporność obwodu cewki ruchomej 20-krotnie. Oporność tego obwodu różniłaby się tylko nieznacznie od oporności cewki uzwojonej przewrodem manganinowym. Spadek napięcia na boczniku, a więc i zużycie mocy wzrosłoby znacznie. Zmusza to konstruktorów do stosowania innych, bardziej skomplikowanych układów.
  Najczęściej stosowanym układem w amperomierzach klasy 0,2 jest układ Swinburnea . Szeregowo z cewką ruchomą o oporności r włączony jest opornik manganinowy R, Cewka ruchoma i opornik zbocznikowane są opornikiem R, wykonanym z materiału o dużym współczynniku temperaturowym oporności (miedź lub nikiel). Opornik szeregowy R3 nawinięty jest przewodem manganinowym.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Automatyka

Automatyka - nowa strona:

Adres: