Strony zapleczowe

Produkcja przemysłowa Kategoria: Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:

 • Rotaxbydgoszcz.pl »

  P.P.U.H Rotax to profesjonalna i bardzo doświadczona firma, która od bardzo wielu już lat oferuje swoim klientom wysokiej jakości wózki narzędziowe w bardzo konkurencyjnych cenach. Dzięki naszym wózkom będą mieć Państwo swoje ulubione narzędzia zawsze pod ręką. W naszej bogatej ofercie sprzedażowej znajdą Państwo także doskonałe stoły warsztatowe, szafy metalowe oraz regały magazynowe. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla dużych jak i niewielkich warsztatów. Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie z bardzo dużym zaangażowaniem.

  Data dodania: 15 11 2015 · szczegóły wpisu »
 • Opisy elektryczne »

  Moment napędowy, a więc i odchylenie organu ruchomego ustroju elektromagnetycznego zależy od indukcji w rdzeniach. Zwiększenie indukcji jest równoznaczne ze zwiększeniem strumienia ustroju, a tym samym — jego energii magnetycznej. Im większa jest energia magnetyczna, tym większa jest energia zużyta na odchylenie organu ruchomego i tym większy jest moment napędowy.
  Im węższa jest pętla histerezy, tym mniejszy jest uchyb. Spośród stosowanych w technice materiałów magnetycznie miękkich największe pętle mają stopy żelaza z niklem, lub żelaza z niklem i kobaltem znane pod nazwami permaloj i mumetal . Z tych materiałów wykonuje się rdzenie laboratoryjnych przyrządów elektromagnetycznych.
  Uchyby z histerezy zależą nie tylko od materiału, z jakiego wykonane są rdzenie, ale od konstrukcji ustroju i od stanu magnetycznego rdzeni.
  Ustroje jednordzeniowe wykazują uchyby z histerezy mniejsze niż ustroje wielordzeniowe. Części stalowe, znajdujące się w polu magnetycznym cewki ustroju, działają jako rdzeń dodatkowy i na ogół powodują zwiększenie uchybu.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor »

  Amperomierze laboratoryjne mają 2—4 zakresy pomiarowe. Stosuje się przy tym sekcjonowanie uzwojenia cewki łącząc sekcje szeregowo bądź też szeregowo, szeregowo-równolegle i równolegle . W niektórych miernikach, jak na przykład w budowanej w Polsce walizce montażowej, stosuje się wbudowane przekładniki pomiarowe prądu zmiennego.
  W woltomierzach stosuje się zarówno sekcjonowanie cewek, jak i zwykle dodawanie oporników szeregowych. Z pierwszego sposobu korzysta się wówczas, gdy obok zakresów niskonapięciowych (30—75 V) występują zakresy na wyższe napięcia (450—600 V).
  Chcąc zróżniczkować ostatnie wyrażenie należy wziąć pod uwagę, że prąd I jest wymuszony przez obwód kontrolowany (zmiany oporności amperomierza nie mają wpływu, praktycznie biorąc, na wartość tego prądu). Indukcyjność L cewki zmienia się natomiast w zależności od położenia organu ruchomego. Zwiększa się ona w miarę wciągania rdzenia w głąb cewki, a więc w miarę zwiększania się odchylenia organu ruchomego. W czasie dt organ ruchomy zmienił położenie, zmieniła się więc i indukcyjność cewki.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki ODE »

  Ustrój o czterech rdzeniach, z których jeden jest ruchomy. Ustrój ten jest stosowany w miernikach o kącie odchylenia organu ruchomego wynoszącym ok. 270°. Rdzeń ruchomy tego ustroju ustawia się pod wpływem pola magnetycznego cewki tak, aby droga linii sił w powietrzu była jak najkrótsza. Łatwo jest zauważyć, że przesunięcie się rdzenia od lewej strony do prawej zmniejsza długość drogi w powietrzu między rdzeniami nieruchomymi.
  Moment zwracający w ustrojach elektromagnetycznych powstaje wskutek skręcania sprężyny spiralnej. Tłumienie stosuje się albo powietrzne, albo magnetyczne .
  Mierniki elektromagnetyczne wykonywane są jako amperomierze i woltomierze. Najmniejszy zakres pomiarowy amperomierzy wynosi 0—0,5 A, największy zaś 0—200 A. Ze względu na dużą oporność cewki amperomierzy nie stosuje się boczników. Przy prądzie zmiennym do zwiększenia zakresów używane są przekładniki prądowe.
  W woltomierzach szeregowo z cewką włącza się oporniki manganinowe lub konstantanowe, nawinięte jednowarstwowo na cienkich płytkach izolacyjnych. Tego rodzaju oporniki mają znikomo małą indukcyjność. Oporność takich oporników pozostaje niezmieniona w zakresie częstotliwości sieciowych. Następną ich zaletą jest duża powierzchnia chłodzenia umożliwiająca nawinięcie opornika przewodem o niewielkiej średnicy (0,05—0,1 mm).

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktory Motovario »

  Siła wciągająca rdzeń do cewki zależy od energii pobranej przez miernik, a więc i od prądu w cewce. Siła powstrzymująca rdzeń (siła naciągu sprężyny) zależy natomiast od drogi przebytej przez rdzeń wraz z przymocowaną wskazówką. Odchylenie wskazówki od położenia spoczynkowego (1 = 0) jest zatem miarą prądu. Miernik może służyć za amperomierz.
  Na podstawie opisanej zasady można zbudować dwa odmienne rodzaje ustrojów — ustroje jednordzeniowe i ustroje wielordzeniowe.
  W przypadku ustrojów jedno rdzeniowych ma się najczęściej do czynienia z rdzeniami o kształcie zbliżonym do krążka, osadzonymi mimo-środowo na osi. Pole magnetyczne płaskiej cewki wciągając rdzeń obraca go dookoła osi.
  Odmianą ustroju jedno rdzeniowego jest ustrój o pochylonej cewce . Cewka pochylona jest o 45° względem osi organu ruchomego. W środku cewki znajduje się ruchomy rdzeń w kształcie krążka. Rdzeń, osadzony centrycznie na osi, pochylony jest względem niej również o 45°.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sterowanie karuzeli »

  W woltomierzach i amperomierzach z bocznikami (miliwoltomierzach) w miarę podwyższania się temperatury otoczenia zwiększa się oporność cewek nawiniętych przewodem miedzianym — wywołuje to ujemny uchyb temperaturowy. Uchyb można skorygować dobierając odpowiednio stosunek oporności cewek do oporności oporników szeregowych wykonanych z manganinu. Stosunek oporności należy dobrać tak, aby bezwzględna wartość uchybów ze wzrostu oporności cewek równała się bezwzględnej wartości uchybu ustroju.
  Wpływ obcych pól magnetycznych stałych na mierniki o ruchomym magnesie jest bardzo duży; uchyby wynoszą 5, a nawet 10% przy natężeniu pola obcego wynoszącym 5 Oe, mierniki o ruchomym magnesie powinny więc być starannie ekranowane.
  Wpływ temp. i obcych pól magnetycznych na wskazania
  Obecność ekranu powiększa jednak rozbieżności wskazań przy prądzie wzrastającym i malejącym oraz zależność wskazań od kierunku prądu. Tłumaczy się to histerezą stalowego ekranu magnetycznego magnesowanego przez cewki ustroju. Uchyby z histerezy są szczególnie wyraźne po przeciążeniu ustroju.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przełożenie przekładni »

  Mierniki o ruchomym magnesie mają tłumienie powietrzne lub magnetyczne. W przypadku tłumienia magnetycznego magnes ruchomy zostaje osłonięty przez ekran z blachy miedzianej . Prądy indukowane w ekranie przez obracający się magnes skutecznie tłumią wahania organu ruchomego.
  Podziałka mierników o ruchomym magnesie zbliżona jest do równomiernej. Zmieniając położenie magnesu nieruchomego względem cewek można uzyskać zagęszczenie kresek działkowych przy początku lub przy końcu podziałki.
  Przyjmowano dotychczas, że strumień oraz masa magnetyczna magnesów ruchomego i nieruchomego mają wartość stałą. W rzeczywistości jednak oba magnesy znajdują się w polu magnetycznym wywołanym przez prąd mierzony i ich punkt pracy zmienia swoje położenie w zależności od tego prądu. Stąd też gdy zmienia się kierunek przepływu prądu, zmianie ulega nie tylko kierunek wskazań, ale i w pewnym, niewielkim zresztą stopniu, również i wskazana wartość. Wartość wskazana przez miernik zależy również od tego, czy prąd mierzony zwiększa się, czy też zmniejsza.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekładnie ślimakowe »

  W 1819 r. Oersted zauważył, że przepływający przez przewód prąd stały odchyla igłę kompasu. W kilka lat po odkryciu Oersteda zbudowano pierwszy miernik o ruchomym magnesie, jak go wtedy nazywano, galwanoskop. Przewód elektryczny zastąpiono w tym przyrządzie wielozwojową cewką uzyskując w ten sposób większe natężenie pola. Magnes ruchomy przyrządu jest skierowany w stanie spoczynku zgodnie z kierunkiem składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego. Przepływający przez cewkę prąd wytwarza własne pole magnetyczne o kierunku prostopadłym do kierunku składowej poziomej pola ziemskiego. Magnes ruchomy ustawia się w kierunku pola wypadkowego.
  Miernik Ayrtona, prosty w konstrukcji, bardzo tani i znoszący dobrze większe przeciążenia, miał jednak poważne wady: niewielką czułość i dużą wrażliwość na działanie obcych pól magnetycznych. Dlatego też produkowane przez Westona od 1888 r. mierniki magnetoelektryczne o ruchomej cewce z łatwością wyrugowały z rynku przyrządy Ayrtona. Pozostały one w użyciu jedynie jako amperomierze do tablic samochodowych, ponieważ wady ich nie miały tu znaczenia, a decydowała cena i wytrzymałość.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja obrotów silnika »

  Liczba układów pomiarowych przeznaczonych do pracy z logometrami magnetoelektrycznymi jest bardzo duża. Jedne z tych układów używane są do pomiarów w obwodach prądu stałego, inne zaś, wyposażone w prostowniki, używane są do pomiarów zmiennoprądowych. Ograniczymy się tutaj jedynie do podania kilku typowych przykładów.
  Jednym z częściej spotykanych jest układ stosowany w omomierzach induktorowych . Omomierze induktorowe przeznaczone są do pomiaru oporności izolacji urządzeń, aparatów, maszyn i instalacji elektrycznych. Oporności mierzone za pomocą tych przyrządów są rzędu megaomów i dlatego też spotkać się można z nazwą megaomomierze.
  Oporność mierzona Rx włączona jest szeregowo z opornikiem R i z jedną cewką ustroju. Szeregowo z drugą cewką włączony jest opornik Rp. Źródłem prądu jest prądnica prądu stałego, napędzana ręcznie za pomocą korby, czyli tzw. induktor.
  Omomierz ten musi więc mieć ustrój o nieskończenie wielkim zakresie wskazań.
  Omomierze induktorowe buduje się również i na napięcie wyższe. W Związku Radzieckim produkuje się omomierze induktorowe o 3 zakresach pomiaru: 0 — 100 — 1000— 10 000 MQ i napięciu 2,5 kV.
  Prąd w cewce włączonej szeregowo z opornikiem nie zależy od częstotliwości. Prąd w cewce drugiej zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości. Kąt odchylenia organu ruchomego zależy więc od częstotliwości. Podziałka miernika może być wyskalowana w hercach.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falownika »

  Logometr magnetoelektryczny jest odmianą ustroju magnetoelektrycznego. Logometr ma dwie skrzyżowane cewki ruchome połączone mechanicznie w sposób sztywny . Boki cewek są umieszczone w szczelinach magnesu trwałego. Kształt szczelin jest taki, że skojarzone z cewkami pole magnetyczne jest nierównomierne.
  Kierunki przepływu prądów w cewkach są dobrane w taki sposób, żeby momenty napędowe cewek zwrócone były w przeciwne strony.
  Prąd jest doprowadzany do cewek za pomocą miękkich taśm wykonanych zwykle ze srebra lub ze złota. Moment zwracający taśm jest bardzo mały, tak że położenie spoczynkowe organu ruchomego nie jest ustalone. Jeżeli więc prąd nie płynie przez cewki ruchome, to wskazówka zatrzymuje się w dowolnym miejscu podziałki.
  Zmianę położenia organu ruchomego można uzyskać albo zmieniając wartość obu prądów płynących w cewkach, albo też zmieniając wartość jednego tylko prądu. Oba sposoby stosuje się, przy czym pierwszy wówczas, gdy miarą wielkości mierzonej są oba prądy, drugi zaś wówczas, gdy tylko jeden prąd zależy od wielkości mierzonej.

  Data dodania: 11 03 2015 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z kategorią: Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa - nowa podkategoria:

Nazwa:
Przeładuj token
Token: